lista

          OS PRODYS             PORADENSTVÍ                   KURZ 1                        KURZ 2                    INFORMACE                   O NÁS


           KONTAKTY:

           Mgr. Pavla Bubeníčková
           Antala Staška 47, 140 00 Praha 4
           Mobil: 603 115 632
           E-Mail: p.bubenickova@seznam.cz
           Web: www.prodys-bubenickova.czOS PRODYS Antala Staška 47, 140 00 Praha 4

Občanské sdružení PRODYS bylo založeno v roce 2000

Sdružuje osoby, které se zabývají péčí o děti a mládež s obtížemi v učení a chování – s diagnostikovanou poruchou učení – dyslexií, dysortografií, dysgrafií, dyskalkulií, dále s grafomotorickými obtížemi, ADHD, ADD, DMO. Rodičovské i odborné veřejnosti nabízí co nejširší škálu účinných metod diagnostiky, terapie a další péče. Spolupracuje s jinými odborníky, sdruženími a spolky se stejným nebo podobným zaměřením. Zajišťuje různé kulturní, poznávací, sportovní a ozdravné pobyty a akce pro děti i jejich rodinné příslušníky.

Občanské sdružení Prodys realizovalo v letech 2000 - 2013 projekty, které byly zaměřeny na podporu rozvoje uvedené skupiny dětí.

Do roku 2012 se zabývalo proškolováním učitelů a dalších odborných pracovníků v pomáhajících profesích v akreditovaných programech v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Aktuálně kurzy zajišťuje Vzdělávací instituce DVPP Mgr.Pavla Bubeníčková, č.j MSMT 27709/2012-25 a Vzdělávací instituce PaedDr.Zdeňka Janhubová, č.j. MSMT 11512/2013-201.

Více informací o vzdělávacích akcích naleznete v sekci INFORMACE
a KURZY.

Předsedkyně OS PRODYS Mgr.Pavla Bubeníčková.
Více informací o zaměření, vzdělání, aktivitách a dalších členech čtěte
v sekci O NÁS.